Ränndalar


Rännor som ligger innanför husfasaden.

Kombination rostfri svetsad ränndal och förzinkad lackerad plåttäckning.

Kombination rostfri brunn med täckplåt i aluminumtäckning.

Ingen vidare ränndal ...

Gammal klassisk ränndal ... och så länge takmålning utfördes höll taket tätt. Men sen ...

Hur man tänkt här vet jag inte ...

... som här åtgärdats med sömsvetsad rotsfri plåt.

Hur denna ränna hållt tätt kan man fundera på! Ärgen på kopparplåten har nog tätat i de felaktiga längsgående falserna.

Också ett sätt att täta tak...

Också en lösning på rännproblematiken ...

Inga "amerikanare" här inte. Men det har fungerat sedan 1960-talet, så länge man målade taket...

Också ett finskt hörn.

Ränndal vid bandtäckning ...

... kommer bevisligen inte hålla tätt ...

... beroende på rörelser i plåten.

Klassisk nedsänkt ränndal vid taktäckning, här i koppar.

Bandtäckning plus ränndal utan fall, med nedslagen rännfals och 2-meters avstånd mellan tvärfalserna. Läcker redan innan inflyttning!

Svetsad rostfri ränndal i 0,4 mm. Karlskoga lasarett 2008.

Rännan hopfalsad med förzinkad takplåt. Under krönbeslag finns helsvetsad rostfri plåt, så att krön fungerar som bräddavlopp.

Högpunkt med rörelseupptagning.

Rostfri svetsad ränndal i kombination med ett aluzinktak

Tidigare fanns en ränndal i förzinkad plåt, som gjort sitt.

Mer information om plåt

Sidan uppdaterades 2014-06-20